Tag: 91/PUU-XVIII/2020

Mahkamah Konstitusi Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Sepanjang Tidak Dilakukan Perbaikan Dalam Waktu 2 TahunMahkamah Konstitusi Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Sepanjang Tidak Dilakukan Perbaikan Dalam Waktu 2 Tahun

Isi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 :  Mengadili: Dalam Provisi: Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.   Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; Mengabulkan permohonan ...